Preses relīze

Publicēts 27.09.2021.

Ponsse ir Somijas reputācijas līderis jau ceturto gadu pēc kārtas.

Pēc Somijas iedzīvotāju domām, Ponsse ir cienījamākais uzņēmums Somijā 2021.gadā, reputācijas aptaujā apsteidzot Kone un Supercell. Pavisam aptaujā piedalījās 9265 somi. 

T-Media Reputation & Trust (Reputācijas un uzticības) aptauja identificē Somijā strādājošo uzņēmumu reputāciju Somijas iedzīvotāju apziņā.  Sabiedrības vērtējumam tiek nodotas tādas dimensijas kā pārvaldība, finansiālais sniegums, vadība, inovācijas, dialogs ar sabiedrību, produkti un pakalpojumi, darba vieta un atbildība. 2021. gada aptauja tika veikta jūnijā un tika publicēta 24. septembrī. Aptaujā piedalījās 9265 somi, kas kopumā sniedza 19 792 uzņēmumu novērtējumus.

Šis bija ceturtais gads Ponsse kā Somijas viscienītākajam uzņēmumam, jo Ponsse par tādu tika atzīts arī 2018., 2019. un 2020.gadā.

“Reti gadās, kad uzņēmums pārsniedz 4 punktus visās astoņās dimensijās. Ponsse sniegums ir bijis izcils. Uzņēmuma stabilais un pārliecinošais  sniegums rada uzticēšanos,” saka Harri Leinikka, aptaujas veicēja T-Media direktors.

“Atzinību mēs uzņemam ar pateicību un pazemību. Ir lieliski, ka mūsu stāsts nes augļus un mūsu uz klientu orientētais darbības veids ir ierindots tik augstu. Es vēlētos pateikties visai mūsu Ponsse ģimenei: katram Ponsse darbiniekam un klientam un viņu ģimenēm, kā arī mūsu sadarbības partneriem visā pasaulē. Neviens to nevar paveikt vienatnē – mēs esam kopā – gan labās, gan sliktās dienās,” saka Jarmo Vidgrēns, Ponsse Plc direktoru padomes priekšsēdētājs.

Somijas uzņēmumu reputācija tiek pētīta gadiem ilgi.

Šis bija devītais gads, kad tika veikta Reputation&Trust aptauja. Uzņēmumi ar augstāko un zemāko reputācijas līmeni tiek katru gadu izvēlēti, balstoties uz pavasarī veikto priekšaptauju. Priekšapatujā 1000 somi spontāni nosauc divus uzņēmumus, kuriem pēc viņu domām ir laba reputācija un divus, kuriem tā ir īpaši slikta. Turpmāk trīsdesmit visbiežāk nosauktie uzņēmumi tiek uzmanīgi pēīti, izmantojot Reputation&Trust modeli, kurā uzņēmuma reputācijas vērtējums tiek veidots kā vidējais no astoņām dažādām dimensijām. Aptaujas mērķa grupā ietilpst 15 – 65 gadus veci somi, un izlase pārstāv visas iedzīvotāju grupas pēc vecuma, dzimuma un dzīvesvietas.

Vairāk informācijas : Jarmo Vidgrén, Direktoru padomes priekšsēdētājs, Ponsse Plc, +358 40 519 1486, jarmo.vidgren@ponsse.com