Preses relīze

Publicēta 14.02.2023.

Danish Agro uzrāda vēsturiski labākos rezultātus

Danish Agro koncerns 2022. gadā ir uzrādījis savus līdz šim vislabākos rezultātus. Koncerna peļņa pirms nodokļu nomaksas (EBT) sasniedza 162 miljonus eiro, un tā ir par 86% lielāka nekā gadu iepriekš. ​​​​​​​

"2022. gads daudzējādā ziņā bija sarežgīts – gan mums, gan visā pasaulē. Eiropas kontinentā sākās karš, kas lika vēl vairāk pieaugt jau tā augstajām un svārstīgajām cenām, tostarp arī labībai, izejvielām, mēslojumam un enerģijai. Tāpēc nācās pievērst lielu uzmanību risku pārvaldībai un piegāžu nodrošināšanai. Es esmu lepns, ka esam izturējuši šo gadu ar tik fantastiskiem rezultātiem," saka Danish Agro koncerna izpilddirektors Henings Hārs.

Sākoties 2022. gadam, pagāja nepilni 2 mēneši, kad Krievija sāka iebrukumu Ukrainā. Karš ietekmēja Danish Agro koncerna darbību gan tieši, gan netieši: Danish Agro koncerna valde un tās direkcija pieņēma stingru lēmumu pārtraukt tirdzniecību ar Krieviju ar visām no tā izrietošām sekām.

Savukārt tās koncerna starptautiskās aktivitātes, kas nav saistītas ar Krieviju, ir krasā pretstatā. Par to liecina ievērojamais ieņēmumu pieaugums: kopējā peļņa pirms nodokļu nomaksas ārpus Dānijas robežām ir pieaugusi par 71 miljonu eiro, un tas noticis, lielā mērā pateicoties koncerna starptautiskajai stratēģijai. 

"Danish Agro valde pirms vairākiem gadiem pieņēma tālredzīgu lēmumu par starptautisku klātbūtni valstīs ap Baltijas jūru. Tagad tas ir ar uzviju atmaksājies par labu mūsu akcionāriem ar pārpalikuma sadali 35 miljonu eiro apmērā. Ne mazāk svarīgi ir tas, ka mūsu Vācijas meitasuzņēmums Ceravis tagad strādā ar peļņu," norāda Henings Hārs.

2022. gadā koncerna apgrozījums sasniedza 7,9 miljardus eiro, kas ir par 34% vairāk nekā 2021. gadā. Vēl lielāks progress ir vērojams, vērtējot pēc ieņēmumiem no saimnieciskās darbības (EBITDA), kas bija 265 miljonu eiro apmērā. Tas ir pieaugums par 54%, un ir arī līdz šim augstākais koncerna rādītājs. 

Danish Agro koncerna galvenie rādītāji

Milj.EUR 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Koncerna apgrozījums 7,931 5,911 5,295 4,740 4,429 4,220 4,235
EBITDA Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 265 172 152 141 134 152 152
EBT Peļņa / zaudējumi pirms nodokļu nomaksas 162 87 66 54 60 82 84
Bilance 3,064 2,657 2,312 2,295 2,332 2,100 1,967
Pašu kapitāls 908 774 717 709 692 657 593
Maksātspējas koeficients % 29,6 29,1 31,0 30,9 29,7 31,2 30,1

Kopējā bilance 2022. gadam ir palielinājusies līdz 3,1 miljardam eiro salīdzinājumā ar 2,7 miljardiem eiro 2021. gadā. Tas galvenokārt ir saistīts ar kopumā augstākām labības, mēslošanas līdzekļu un izejvielu , kā arī sakarā ar lielāku aktivitāti. Tādējādi apgrozāmie līdzekļi ir lielāki gan par budžetā paredzētajiem, gan pagājušā gada rādītājiem. Krājumi kopumā ir bijuši lielāki nekā parasti, lai varētu labāk nodrošināt piegādes mūsu klientiem. 

Koncerna pašu kapitāls ir palielinājies par 134 miljoniem eiro un gada beigās sasniedza 908 miljonus eiro. Tas kopā ar bilances vērtības palielinājumu rezultējas ar maksātspējas koeficientu 29,6%, salīdzinot ar 29,1% 2021. gadā.

Galvenie skaitļi, kas sadalīti pa koncerna biznesa jomām

  Lauksaimniecība Tehnika Specializētā barība Pārtika
Apgrozījums miljonos EUR % 6,590 809 490 398
Apgrozījuma pieaugums % 40% 7% 10% 19%
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības (EBITDA) 
miljoni EUR
191 36 34 19

Lauksaimniecības bizness
2022. gadā Lauksaimniecības biznesa jomā tika sasniegts 40% pieaugums, bet šis bija gads, kurā nācās saskarties ar milzīgu nepastāvību un piegāžu izaicinājumiem. Šī biznesa gada apgrozījums ir 6,590 miljonu eiro un  ieņēmumi no saimnieciskās darbības 191 miljons eiro, un tas ir ir pieaugums par 77%.

Izaugsme, cita starpā, tika panākta, pateicoties jauniem rekordlieliem ieņēmumiem Vācijā, Baltijā, Polijā un Ungārijā. Šāds pieaugums galvenokārt ir saistīts ar cenu kāpumu, bet vienlaikus ir notikusi arī uzņēmējdarbības attīstība.

"Mums ir stabils pamats lauksaimniecības nozares tirgos ap Baltijas jūru, un turpmākajos gados mēs koncentrēsimies uz tālāku attīstību šajos tirgos. Ir vairāki tirgi, kuros joprojām ir neizmantots potenciāls,” saka Henings Hārs.

Tehnika
2022. gadā koncerns tehnikas biznesā sasniedza rekordlielu apgrozījumu – 809 miljonus eiro, kas ir par 7% vairāk nekā 2021. gadā. Tajā pašā laikā saimnieciskās darbības ieņēmumi sasniedza 36 miljonus eiro, un tas ir pamatdarbības peļņas  pieaugums par 28% salīdzinājumā ar 2021. gadu. 

"2022. gads mūsu tehnikas nodaļā bija īpaši sarežģīts, jo kavējās piegādes. Tāpēc, raugoties no šāda viedokļa, tas ir ļoti apmierinošs rezultāts. Mēs bijām koncentrējušies un nodrošinājām, ka, neraugoties uz kavētajām piegādēm, visi lauksaimnieki spēja tikt galā ar ražas novākšanu. Tomēr šajā biznesa jomā mēs joprojām uzskatām, ka pastāv vairākas uzlabojumu iespējas," saka Henings Hārs.

Specializētā barība
Saimnieciskā darbība Specializētās barības jomā 2022. gadā koncernam ienesa 34 miljonus eiro lielu ražošanas peļņu, kas no ieņēmumu viedokļa ir līdzvērtīga pagājušā gada ieņēmumiem. Tajā pašā laikā apgrozījums pieauga par 10%, un tas ir rekordliels – 490 miljonu eiro.

Šis gads bija raksturīgs arī ar to, ka Vilomix bija jāslēdz meitasuzņēmums Krievijā un jāpārtrauc visa tirdzniecība ar šo valsti sakarā ar iebrukumu Ukrainā. Vilomix Krievijas meitasuzņēmuma slēgšana (tajā strādāja pieci darbinieki) radīja tiešus zaudējumus 1 miljona eiro apmērā, papildus tirdzniecības zaudējumiem.

Bet no otras puses – uzsvars tika likts uz Spānijas Tegasa integrēšanu un attīstīšanu, kas tika iegādāts 2021. gadā.

"Joprojām ir spēkā ambīcija – mūsu Specializētajai barības nodaļai kļūt vēl nozīmīgākai globālā mērogā. Diemžēl ģeopolitiskā riska dēļ Vilomix iepriekš paziņotās izaugsmes ambīcijas Āzijā tiek uz laiku atliktas. Tā vietā mēs izskatām iespējas citās pasaules vietās," paziņo Henings Hārs.

Pārtika 
Dānijas Agro koncerna Pārtikas biznesam bija vēl viens vētrains gads: tās bija COVID-19 sekas un putnu gripas uzliesmojums vairākos tirgus reģionos. Neraugoties uz to, 2022. gadā tika sasniegts 398 miljonu eiro apgrozījums, kas ir pieaugums par 19%, un 19 miljoni eiro lieli ieņēmumi par saimniecisko darbību, pateicoties 11 miljoniem eiro 2021. gadā.

"Pārtikas biznesa rezultātus joprojām ietekmē ārējie faktori, taču, pateicoties spēcīgam organizatoriskam darbam, mums ir izdevies ievērojami uzlabot rezultātus," saka Henings Hārs.

DAVA Foods 2022. gadā paplašināja savu produktu klāstu ar augu izcelsmes produktiem, kas tiek apkopoti uzņēmumā DAVA Foods Ingredients.

DanHatch koncernā no uzņēmuma DanPiglet pēc vairākiem gadiem strādājot ar budžeta deficītu atteicās, savukārt ar mājputnu audzēšanu saistītās darbības bija veiksmīgas. Šajā ziņā 2022. gadā tika gūti stabili ieņēmumi un sasniegts pārdošanas rekords, pārdodot 490 miljonus vienu dienu jaunus cāļus un paredzot, ka 2023. gadā tiks pārsniegti 500 miljoni.

Galvenais mērķis 2023. gadam 

Ņemot vērā 2022. gada rezultātus, Danish Agro koncerns, uzsākot 2023. gadu, ir finansiāli spēcīgs.

Nākamajā gadā mūsu uzmanības centrā būs arī vērtības radīšana lauksaimniekiem, ar kuriem mēs sadarbojamies, un tajā pašā laikā centīsimies atrisināt vairākas ar tirdzniecību saistītas problēmas.

"Augstas procentu likmes, augsta inflācija, pieaugošās enerģijas izmaksas un Dānijas cūkgaļas ražošana, kas atrodas zem spiediena – tie ir daži no faktoriem, kas mums sagādā problēmas un mazina pārredzamību. Tāpēc 2023. gadā mēs pievēršam lielu uzmanību izmaksām un risku pārvaldībai," saka Henings Hārs. 

Tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc 2023. gada janvārī īpašnieku grupā Danish Agro tika iekļauts meitasuzņēmums Hedegaard. Tai pašā laikā tas padara šo procesu raitāku, jo 2023. gada pirmajā pusgadā tiks nodota ekspluatācijā mūsu jaunā biznesa un IT sistēma AGRO365.

2023. gadā uzmanība tiks pievērsta arī darbam pie trim vispārējiem ESG (vide, sociālā joma un pārvaldība) mērķiem, kas tika pieņemti 2022. gadā.

Līdz 2026. gadam mēs būsim 1. un 2. tvērumu emisijās samazinājuši CO2 vismaz par 30%, salīdzinot ar 2020. gadu, un līdz 2030. gadam šis samazinājums būs vismaz 50%.

Tā ir arī daļa no koncerna jaunajiem ESG mērķiem – saglabāt augstu darbinieku apmierinātības līmeni. Pirmo reizi 2022. gadā mēs veicām globālu darbinieku iesaistes un apmierinātības aptauju, un mērķis ir līdz 2030. gadam šo rezultātu saglabāt vai uzlabot.

Visbeidzot, koncerna mērķis ir aktīvi veicināt nepietiekami pārstāvēto dzimumu pārstāvību mūsu pārvaldes struktūrās un vadības komandās. Koncerna iekšienē 19% sieviešu ir C līmeņa amatos (iestādes vadītājas, finanšu direktores un reģionālās vadītājas). Mūsu mērķis ir ne vēlāk kā 2030. gadā palielināt šo skaitu līdz 30%. 

Koncerna mērķis ir celt mūsu galvenos finanšu rādītājus, lai mūsu izejas punkts turpmākai biznesa attīstībai būtu pēc iespējas spēcīgāks un dotu labumu mūsu īpašniekiem. 

"Nevar gaidīt, ka 2023. gadā tirgum būs tāds pats ceļavējš kā 2022. gadā un ka uz Danish Agro koncerna 2023. gada finanšu mērķiem neatstās iespaidu daudzās gaidāmās neskaidrības. Tāpēc mēs budžetā koncerna peļņu pirms nodokļu nomaksas (EBT) plānojam 70 miljonu eiro apmērā, kas ir zemāka nekā 2022. gadā," saka Henings Hārs.

Koncerna mērķis ir 2023. gadā sasniegt šādus primāros finanšu mērķus:
 

Koncerna apgrozījums 7,2 miljardi EUR
EBT 70 miljoni EUR
Bilance 3,0 miljoni EUR
Pašu kapitāls 940 miljoni EUR
Maksātspējas koeficients 32%

Sīkākai informācijai lūdzam sazināties ar:

Thomas Mørch

Group Communication Director, Danish Agro

Tel.: +45 2818 5797