Preses relīze

“CEMOS for tractors” CLAAS integrē aplikāciju Terranimo®

Publicēts 25.05.2022.

Līdz ar aplikācijas Terranimo® integrēšanu traktoriem paredzētajā CEMOS (“CEMOS for tractors”) lietotājiem papildus esošajām braukšanas stratēģijām – efektivitāte un produktivitāte – tagad  būs pieejama vēl viena braukšanas stratēģija: augsnes aizsardzība. 2022. gada vasarā Terranimo® kļūs par daļu no traktoru CEMOS funkcijām, un tā būs standarta funkcija.

Novatoriskā un līdz šim vienīgā, pašmācības ceļā apgūstamā, interaktīvā operatoru atbalstošā un procesu optimizējošā "CEMOS for tractors" ir paplašinājusi savu funkcionalitāti.  Sākot ar 2022. gada vasaru, "CEMOS for tractors" tiks pilnībā integrēta lietojumprogramma Terranimo®, un ar tās palīdzību būs iespējams vēl fokusētāk iestatīt traktora-agregāta iestatījumus, kas vērsti uz augsnes aizsardzību.

Terranimo® ir simulācijas modelis, ko izstrādājusi Bernes Lietišķo zinātņu universitāte (BFH-HAFL) sadarbībā ar Agroscope Reckenholz pētniecības institūtu, Orhūsas universitāti Dānijā un Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāti (SLU), un kas aprēķina un vizualizē nevēlamo sablīvēšanas risku. Algoritmu pamatā, cita starpā, ir gadu desmitiem uzkrātā pieredze. "CEMOS for tractors" sistēmā šī akumulētā pieredze tiek kombinēta ar parametriem, kādi ir uz konkrētā lauka: piemēram, augsnes tips un augsnes stāvoklis, darba dziļums, lauka stāvoklis (neapstrādāts, sekli uzarts vai dziļi uzarts), agregāts, riepu tips, balastēšana un vēl daži citi, lai Terranimo® būtu iespējams lietot bez lielas piepūles.

Pamatojoties uz šo informāciju un ar CEMOS izkalkulēto tehnisko mehāniku (piemēram, statisko un dinamisko ass slodzi), Terranimo® aprēķina sablīvēšanās risku katram no trim augsnes slāņiem. CEMOS, pamatojoties uz šo riska novērtējumu, var operatoram sniegt papildu ieteikumus attiecībā uz balastēšanu un riepu spiediena optimizēšanu, lai viņš brauktu tā, ka tiek pasargāta augsne. Ja operators, pamatojoties uz sablīvēšanās riskiem un no tiem izrietošajiem ieteikumiem, maina traktora-agregāta iestatījumus, piemēram, riepu spiedienu, tad šī informācija uzreiz iekļaujās Terranimo® funkcijas pašreizējā riska novērtējumā. Rezultātā operators saņem tiešu atgriezenisko saiti par to, kādu ietekmi radīs šo iestatījumu maiņa.

CLAAS par šo inovāciju saņēma sudraba medaļu no Agritechnica inovāciju komisijas. Apbalvošana notiek DLG Lauka dienās (14.-16. jūnijs, Versuchsgut Kirschgartshausen, Vācijā).