Vadība un administrācija

 

VADĪBA

Antra Spickus 
Valdes priekšsēdētāja/ Finanšu un administrācijas departamenta direktore
+ 371 66118558
antra.spickus@ba-machinery.lv

Valdis Dainis
Valdes loceklis/Tehnikas tirdzniecības departamenta vadītājs
+ 371 66118558
valdis.dainis@ba-machinery.lv

Gatis Sakne
Valdes loceklis /Baltijas valstu rezerves daļu nodaļas vadītājs
+ 371 26522155
gatis.sakne@ba-machinery.lv

Andris Lukaševičs
Servisa vadītājs
+371 26517803
andris.lukasevics@ba-machinery.lv

Administrācija

Grāmatvedība


Galvenā grāmatvede

Kristīne Kadaša, tālr. +371 26338701
kristine.kadasa@ba-machinery.lv

Grāmatvedes: 

Dace Zvilna, tālr.: +371 27897881
dace.zvilna@ba-machinery.lv

Gunta Baumane, tālr.: +371 26984095
gunta.baumane@ba-machinery.lv

Anda Dlohi, tālr.: +371 26564060
anda.dlohi@ba-machinery.lv

Sanda Gabrūne, tālr.: +371 26303784
sanda.gabrune@ba-machinery.lv

Līga Pētersone-Strazde,
tālr.: +371 27897908
liga.petersone-strazde@ba-machinery.lv

Agnese Šēra, tālr.: +371 27897888
agnese.sera@ba-machinery.lv
 

 

JURIDISKIE JAUTĀJUMI


Kredītrisku un juridisko jautājumu vadītāja

Inese Svikle
Tālr.: +371 28353549
inese.svikle@ba-machinery.lv
 

PERSONĀLA VADĪBA
 

Personāla vadītāja

Sarmīte Zvirbule
Tālr.: +371 29272075
sarmite.zvirbule@ba-machinery.lv

MĀRKETINGS


Mārketinga vadītāja

Gundega Brakanska
Tālr.: +371 29135173
gundega.brakanska@ba-machinery.lv

IT


IT speciālists

Jānis Draviņš
Tālr.: +371 26444046
janis.dravins@ba-machinery.lv

IT sistēmu arhitekts

Mārtiņš Dāle
Tālr.: +371 27897880
martins.dale@ba-machinery.lv