Vadība un administrācija

 

VADĪBA

Antra Spickus 
Valdes priekšsēdētāja/ Finanšu un administrācijas departamenta direktore
+ 371 66118558
antra.spickus@ba-machinery.lv

Valdis Dainis
Valdes loceklis/Tirdzniecības un servisa vadītājs
+ 371 66118558
valdis.dainis@ba-machinery.lv

Gatis Sakne
Valdes loceklis /Baltijas valstu rezerves daļu nodaļas vadītājs
+ 371 26522155
gatis.sakne@ba-machinery.lv

Administrācija

Grāmatvedība


Galvenā grāmatvede

Kristīne Kadaša
tālr. +371 26338701
kristine.kadasa@ba-machinery.lv

 

PERSONĀLA VADĪBA
 

Personāla vadītāja

Sarmīte Zvirbule
Tālr.: +371 29272075
sarmite.zvirbule@ba-machinery.lv

MĀRKETINGS


Mārketinga vadītāja

Gundega Brakanska
Tālr.: +371 29135173
gundega.brakanska@ba-machinery.lv