Privātuma un sīkdatņu politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs apstrādājam personas datus un esam izstrādājuši šo privātuma politiku, lai sniegtu informāciju par datu apstrādi un tās noteikumiem .  

Kontaktinformācija
Atbildīgais par datiem:

Danish Agro a.m.b.a.
Køgevej 55
DK- 4653 Karise
Denmark

Tālr.: +45 7215 8000
E-pasts: mail@danishagro.dk

Personas datu apstrāde
Personas dati tiek apstrādāti, ievērojot normatīvo aktu prasības. Lūdzot reģistrēt Jūsu personas datus, mēs sniegsim informāciju par datu reģistrācijas nolūku. 

Datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu noslēgto līgumu vai citu juridisku saistību izpildi, ar mērķi uzlabot sniegto pakalpojumu un produktu kvalitāti, kā arī lai nodrošinātu saziņu.  
Mēs izmantojam šādus personas datus: informāciju, ko ievadāt, piesakoties jaunumiem, reģistrējoties pasākumiem, iesniedzot darba pieteikumus vai veicot citu saziņu. Minētie personas dati var ietvert vārdu, uzvārdu, adresi, e-pastu, tālruņa numuru un informāciju par dalību pasākumos u.c.
Darba pieteikumos var būt norādīta cita papildu informācija, piemēram, dzimums, dzimšanas datums, fotogrāfija un cita informācija, ko Jūs norādiet savā pieteikumā.  

Mēs apstrādājam arī informāciju par tīmekļa vietnes izmantošanu, piemēram, kuras lapas Jūs apmeklējat šajā vietnē, kā arī jūsu IP adrese tiek apkopota žurnalēšanas failos un Google analīzē. Minētā informācija tiek izmantota, lai uzlabotu Jūsu pārlūkošanas pieredzi mūsu tīmekļa vietnē un lai novērstu tehniskas problēmas. Tiklīdz informācija vairs nekalpo tās sākotnējam mērķim vai zaudē savu nozīmi, tā tiek pastāvīgi izdzēsta.  

Jūsu sniegtā informācija var tikt nodota attiecīgajiem Danish Agro meitasuzņēmumiem, pārstāvjiem vai izplatītājiem. 

Nolūka ierobežošana un datu minimizēšana Mēs apstrādājam tikai tos datus, kas ir būtiski un atbilstoši iepriekš noteiktajiem mērķiem, turklāt dati tiek apstrādāti tikai attiecīgajam nolūkam atbilstošajā apjomā. Mēs neizmantojam vairāk datu par tiem, kas vajadzīgi konkrētajam mērķim.    Mēs apstrādājam datus, kas nepieciešami saimnieciskajai darbībai, un ir atļauti saskaņā ar tiesību aktiem. 

Datu dzēšana, zūdot apstrādes mērķim
Personas dati tiks dzēsti, kad tos vairs nebūs nepieciešams glabāt, ņemot vērā datu apstrādes un glabāšanas mērķi. Vispārīgas informācijas iegūšana tiks saglabāta tik ilgi, kamēr mēs sniedzam Jums vēlamos pakalpojumus, taču ne ilgāk par diviem gadiem.

Pirms mēs apstrādājam Jūsu personas datus, mēs saņemsim Jūsu piekrišanu
Pirms Jūsu personas datu apstrādes iepriekš aprakstītajiem nolūkiem mēs saņemsim Jūsu piekrišanu, ja vien mums nebūs likumīgs pamats tos apkopot. Mēs informēsim par šādu prasību un par mūsu likumīgām interesēm apstrādāt Jūsu personas datus.

Jūsu piekrišana ir brīvprātīga, un Jūs varat to atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar mums. Ja vēlaties saņemt papildu informāciju, lūdzu, izmantojiet iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

Mēs neizpaudīsim Jūsu personas datus bez Jūsu piekrišanas
Ja mēs atklājam Jūsu personas datus partneriem, meitasuzņēmumiem vai dalībniekiem, piemēram, lai tos izmantotu tirdzniecībai, mēs saņemsim Jūsu piekrišanu un informēsim par to, kādam nolūkam Jūsu dati tiks izmantoti. Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret šāda veida izpaušanu. Tomēr, kā jau minēts iepriekš, informācijas atklāšana attiecīgajiem ar koncernu saistītiem uzņēmumiem varētu notikt bez īpašas piekrišanas, lai mēs izpildītu ar Jums noslēgtos līgumus un optimizētu savus pakalpojumus.  

Mēs nelūdzam Jūsu piekrišanu, ja mums ir likumīgs pienākums atklāt Jūsu personas datus, piemēram, saistībā ar ziņošanu varas orgāniem.  

Drošība
Mēs aizsargājam Jūsu personas datus, un mums ir iekšējie noteikumi attiecībā par datu apstrādi un informācijas drošību.

Mēs esam ieviesuši iekšējos noteikumus attiecībā par informācijas drošību, kas ietver norādījumus un pasākumus, kā aizsargāt Jūsu personas datus pret to iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neautorizētu izpaušanu un neatļautu piekļuvi tiem.  

Jūsu tiesības
Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem.
Jums jebkurā laikā ir tiesības būt informētam par to, kādus datus mēs par Jums apstrādājam, kas šos datus ir sniedzis un kādiem nolūkiem mēs tos izmantojam. Jūs varat arī uzzināt, cik ilgi glabājam Jūsu personas datus un kurš saņem Jūsu datus.
Jāņem vērā, ka piekļuvi var ierobežot citu personu privātuma, komercnoslēpuma un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības nolūkos.
Jūs varat izmantot savas tiesības, sazinoties ar mums, izmantojot punktā “Mūsu kontaktinformācija” norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru. 

Jums ir tiesības uz neprecīzu personas datu labošanu vai dzēšanu
Ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati, kurus mēs apstrādājam, ir neprecīzi, Jums ir tiesības tos labot. Jums ir jāsazinās ar mums un jāinformē par neprecizitātēm un par to, kā tās varam novērst. 
Dažos gadījumos mums ir pienākums dzēst Jūsu personas datus. Tas ir nepieciešams, piemēram, ja atsaucat savu piekrišanu. Ja uzskatāt, ka Jūsu dati vairs nav vajadzīgi nolūkiem, kuriem mēs tos apkopojām, varat lūgt tos izdzēst. Varat sazināties ar mums arī gadījumā, ja uzskatāt, ka Jūsu personas datu apstrāde ir pretrunā ar tiesību aktiem.
Saņemot lūgumu labot vai dzēst Jūsu personas datus, mēs pārbaudīsim, vai nepastāv juridisks pamats datus glabāt, un veiksim izmaiņas vai dzēšanu pēc iespējas ātrāk.
 
Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi

Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi. Jūs varat iebilst arī pret Jūsu datu apstrādi mārketinga nolūkos. Lai nosūtītu iebildumu, varat izmantot iepriekš norādīto kontaktinformāciju. Ja Jūsu iebildums būs pamatots, mēs veiksim pasākumus, lai pārtrauktu Jūsu personas datu apstrādi.
 
Pārsūdzības tiesības

Ja uzskatāt, ka mēs neveicam jūsu personas datu apstrādi atbilstīgi ES Vispārīgajai datu aizsardzības regulai, jūs varat iesniegt sūdzību Danish Agro vai meitas uzņēmumam Baltic Agro Machinery SIA, nosūtot to uz data@ba-machinery.lv vai uzraudzības iestādei, kas Latvijā ir Datu valsts inspekcija.

 

SĪKDATŅU POLITIKA

Sīkdatnes, to mērķis un nozīme
Kad mēs izvietosim sīkdatnes, Jūs tiksiet informēts/informēta par sīkdatņu lietošanu un datu vākšanu ar sīkdatņu starpniecību. 

Mēs izvietojam sīkdatnes Jūsu ierīcē, lai optimizētu funkcijas, palielinātu lietojamību un uzlabotu tīmekļa vietni, kā arī to darām mērķtiecīga mārketinga nolūkos. 

Mēs izvietojam Jūsu ierīcē sīkdatnes, piemēram, no šādiem partneriem:

Google
Apmeklējot vietni balticagromachinery.lv, Jūsu apmeklējums tiek kopīgots ar Google, lai mēs varētu analizēt, kā mūsu vietnes apmeklētāji izmanto mūsu mājaslapu, novērtē mūsu mārketingu un Jums piedāvātās reklāmas.

Mēs kopīgojam informāciju ar Google arī par to, kā Jūs izmantojat mūsu mājaslapu. Google var kombinēt šos datus ar tiem datiem, kurus Jūs esat sniedzis/sniegusi Google vai kurus Google par Jums ir ieguvusi no Google pakalpojumu izmantošanas.

Facebook
Apmeklējot vietni balticagromachinery.lv, Jūsu apmeklējums tiek kopīgots ar Facebook, lai mēs varētu analizēt, kā mūsu vietnes apmeklētāji izmanto mūsu mājaslapu, novērtē mūsu mārketingu un Jums piedāvātās reklāmas.

Mēs kopīgojam informāciju ar Facebook arī par to, kā Jūs izmantojat mūsu mājaslapu. Facebook var kombinēt šos datus ar tiem datiem, kurus Jūs esat sniedzis/sniegusi Facebook vai kurus Facebook par Jums ir ieguvusi no Facebook pakalpojumu izmantošanas.  

Mēs iegūsim Jūsu piekrišanu 
Kad mēs izvietojam sīkdatnes Jūsu ierīcē, mēs lūdzam Jūsu piekrišanu. Sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas statistiskās informācijas saņemšanai, funkcionalitātes nodrošināšanai un iestatījumu izveidošanai, var tikt izvietotas bez Jūsu piekrišanas.

Apmeklējot mūsu mājaslapu, parādīsies uznirstošs logs ar attiecīgu informāciju par sīkdatnēm. Uznirstošajā logā ietvertā teksta ignorēšana un vienkārša uzklikšķināšana uz mājaslapas nozīmēs Jūsu piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai iepriekš minētajiem nolūkiem.  

Cik ilgi sīkdatnes tiek saglabātas
Sīkdatnes pēc noteikta mēnešu skaita (laiks var būt atšķirīgs) izdzēšas pašas, taču pēc katra jauna mājaslapas apmeklējuma tās tiek atjaunotas. 

Kā izdzēst sīkdatnes
Skatīt instrukciju:.  Padomi sīkdatņu dzēšanai internetā ir pieejami arī citās vietās.  

Kā izvairīties no sīkdatnēm 
Ja Jūs nevēlaties saņemt sīkdatnes, Jūs varat tās bloķēt. Skatīt instrukcijas.
Padomi, kā bloķēt sīkdatnes, internetā ir pieejami arī citās vietās. 

Kā iegūt pilnīgu kontroli pār sīkdatnēm
Ja Jūs vēlaties kontrolēt, kādas sīkdatnes Jūsu ierīcē tiek saglabātas, mēs iesakām izmantot ”Ghostery” rīku. Mēs neesam nekādā veidā saistīti ar Ghostery un neesam saistīti ar šī rīka lietošanas atbalstīšanu. Jūs varat iestatīt savu iOS ierīci, lai tā bloķētu noteiktas sīkdatnes – vairāk par to jūs varat izlasīt vietnē Apple.