Preses relīze

Danish Agro sasniedz līdz šim labāko rezultātu un lielāko apgrozījumu

Publicēts 16.02.2022.

Danish Agro ir sasniedzis līdz šim labāko rezultātu un lielāko apgrozījumu. Izpilddirektors Henings Hārs (Henning Haahr) par to ir ļoti gandarīts, vēl jo vairāk tādēļ, ka 2021. gads no komerciālā viedokļa bija ļoti sarežģīts.

Koncerna peļņa  - 87 miljoni eiro pirms nodokļiem (EBT) ir līdz šim augstākais rādītājs un ir par 32% (21 miljons eiro) lielāka nekā iepriekšējā gadā. Apgrozījums 2021. gadā bija 5,9 miljardi eiro, un tas ir par 12% vairāk nekā 2020. gadā. Šis pieaugums galvenokārt saistīts gan ar lielāku aktivitāti un tirgus daļām visās koncerna darbības jomās, gan arī ar augstākām cenām.

"2021. gads ir bijis komerciāli sarežģīts gads, jo darbību apgrūtināja Covid-19, ļoti nestabili tirgi un piegādes problēmas. Tāpēc jo īpaši liels gandarījums ir par to, ka mums izdevās saviem klientiem nodrošināt gan piegādi, gan kvalitatīvu produkciju un tai pašā laikā panākt tik labus rezultātus. Es ļoti lepojos ar pagājušajā gadā paveikto, un tagad mums ir stingra pozīcija nākamajam gadam," saka Danish Agro koncerna izpilddirektors Henings Hārs.

Ienākumi no saimnieciskās darbības (EBITDA) ir 172 miljoni eiro, un koncernam tas ir līdz šim augstākais rādītājs.

"Esmu ļoti gandarīts, ka salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir ievērojami palielinājusies gan peļņa no saimnieciskās darbības, gan pirmsnodokļu peļņa. Tas liecina par veselīgu uzņēmējdarbību, kur rezultātu sasniegšana ir saistīta ar pieaugošu aktivitāti," saka Henings Hārs.

Danish Agro koncerna galvenie rādītāji

Milj.EUR 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Koncerna apgrozījums 5,911 5,295 4,740 4,429 4,220 4,235 3,822
EBITDA 
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
172 152 141 134 152 152 143
EBT Peļņa/
zaudējumi pirms nodokļu nomaksas
87 66 54 60 82 84 81
Bilance 2,657 2,312 2,295 2,332 2,100 1,967 1,850
Pašu kapitāls 774 717 709 692 657 593 555
Maksātspējas koeficients % 29,1 31,0 30,9 29,7 31,3 30,1 30,0

Kopējā bilances vērtība 2021. gadam ir 2,7 miljardi eiro, salīdzinot ar 2,3 miljardiem eiro 2020. gadā. Tas galvenokārt saistīts ar kopumā lielākām labības, mēslošanas līdzekļu un izejvielu cenām, kā arī ar loģistikas izaicinājumiem, kas saistīti ar pandēmiju. Tādējādi apgrozāmie līdzekļi ir lielāki gan par budžetā paredzētajiem, gan par iepriekšējā gada rādītājiem. Lai paaugstinātu piegādes nodrošināšanu mūsu klientiem, krājumi kopumā ir bijuši lielāki nekā parasti.

Koncerna pašu kapitāls ir palielinājies par aptuveni 57 miljoniem eiro un gada beigās sasniedza 774 miljonus eiro. Tas kopā ar bilances vērtības palielinājumu 2021. gadā ir par 29,1% samazinājis maksātspējas koeficientu.

Liels ieguvums lauksaimniekam
Pēc Danish Agro valdes priekšsēdētāja Jorgena H. Mikelsena (Jørgen H. Mikkelsen) teiktā, Danish Agro koncerns 2021. gadā ir vēlreiz pierādījis, ka tas ir liels palīgs lauksaimniekiem ikdienas darbos:

" 2021. gadam bija raksturīgi nestabili tirgi un piegādes problēmas, taču visa gada garumā Danish Agro ir varējis par konkurētspējīgām cenām nodrošināt lauksaimniekus ar kvalitatīviem produktiem. Ir bijis grūti, taču mums ir izdevies sasniegt arī ļoti labus rezultātus. Tas parāda to, ka atrodamies spēcīgā pozīcijā ar aizvien lielāku lauksaimnieku skaitu un stāvam uz stabiliem pamatiem arī turpmākajos gados. Tas ir ļoti pozitīvi," saka Jorgens H. Mikelsens.  

Labi panākumi koncerna biznesa jomās
Danish Agro darbs tiek organizēts četrās saimnieciskās darbības jomās, un tās ir: Lauksaimniecības uzņēmējdarbība, Tehnika, Specializētā barība un Pārtika. Šajās jomās kopumā 2021. gadā ir vērojama stabila attīstība.

Galvenie skaitļi, kas sadarlīti pa koncerna biznesa jomām

  Lauksaimniecība Tehnika Specializētā barība Pārtika
Apgrozījums miljonos EUR %. 4,699 759 446 334
Apgrozījuma pieaugums miljonos EUR %. 13 18 9 -8
Ienākumi no saimnieciskās darbības (EBITDA) 
miljoni EUR
108 28 34 11

Lauksaimniecības uzņēmējdarbība
Lauksaimniecības uzņēmējdarbībā ir panākta liela aktivitāšu un ieņēmumu attīstība, neraugoties uz tirgū pastāvošo cenu svārstīgumu. Tā rezultātā 2021. gadā ieņēmumi no saimnieciskās darbības bija 108 miljoni eiro. Tai pašā laikā mēs esam sasnieguši vispārēju pozitīvu pārdošanas apjoma attīstību, kā arī 538 miljonu eiro lielu apgrozījuma pieaugumu. Kopumā šo pieaugumu noteica augstākas cenas, lielāka ražas vērtība un ilgtermiņa partnerības stratēģija gan ar Dānijas, gan ar starptautiskiem piegādātājiem. Tas ir garantējis piegādes nodrošināšanu klientiem gadā, kas ir bijis pilns ar loģistikas problēmām.

Tāpat pozitīvi attīstījās arī koncerna apgrozījuma pieaugums grupas uzņēmumos Baltijā, Polijā, Vācijā un jo īpaši Somijā, kur apgrozījums pieauga par 13% un gada griezumā veicināja kopējo apgrozījuma pieaugumu. To palīdzēja audzēt arī 2021. gadā no Himmerlands Grovvarer pārņemtās darbības.

Tehnika
2021. gadā koncerna apgrozījums aktivitātes tehnikas nozarē sasniedza rekordlielu summu - 759 miljonus eiro, kas nozīmē 18% kopējo pieaugumu. Pieaugums cita starpā ir saistīts ar pozitīvu attīstību trīs Baltijas tehnikas uzņēmumos un Somijā.

Kopumā tirgū ir bijusi vajadzība pēc ieguldījumiem, un vērtīgā raža šogad ļāva šo vajadzību realizēt, kas savukārt pozitīvi atspoguļojas gada rezultātos. Tajā pašā laikā 2021. gadā tehnikas tirgū bija vērojama vispārēja izaugsme visos koncerna tehnikas tirdzniecības uzņēmumos, un tas veicināja mūsu tirgus daļas pieaugumu visos tirgos.

Specializētā barība
Koncerna specializētās barības nozarē peļņa šajā gadā no saimnieciskās darbības ir 34 miljoni eiro, kas ir tādā pašā līmenī kā gadu iepriekš. 2021. gadā gūtie ieņēmumi bija 446 miljoni eiro, kas ir par 9% vairāk nekā 2020. gadā. Tas ir saistīts ar cenu dinamiku, kā arī likumsakarīgo izaugsmi šajā saimnieciskās darbības nozarē.

Vilomix 2021. gadā koncentrējās uz tā starptautiskās darbības attīstību, kā rezultātā cita starpā 2021. gadā Vilomix pārņēma Spānijas premiksu un minerālbarības uzņēmumu TEGASA. TEGASA iegāde pozitīvi ietekmēja arī gada peļņu.

Pārtika
Šo nozari ietekmēja koronavīrusa pandēmijas izraisītās izmaiņas olu patēriņā. Tas izjauca līdzsvaru olu tirgū, 2021. gadā kopumā samazinājās olu un olu produktu mazumtirdzniecība. Tai pat laikā 2021. gadā vairākas valstis skāra putnu gripa, kas radīja lielas problēmas visai putnkopības nozarei. Turklāt DanPiglets A/S rezultātus nelabvēlīgi ietekmēja sivēnu ražošanas nelīdzsvarotība.

Šie apstākļi ietekmēja Danish Agro Group pārtikas biznesa nozari, kas atspoguļojās grāmatvedības rezultātos. Tādējādi 2021. gadā tika sasniegts apgrozījums 334 miljonu eiro apmērā, kas ir 8% samazinājums, bet ienākumi no saimnieciskās darbības ir 11 miljoni eiro, un tie, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir par 10 miljoniem eiro mazāki.

Galvenie mērķi 2022. gadam
2022. gada sākumā Danish Agro Group ir finansiāli spēcīgs. Arī nākamajā gadā mēs koncentrēsimies uz to, lai mēs paliktu konkurētspējīgs partneris lauksaimniekiem, ar kuriem sadarbojamies, vienlaikus paturot prātā vairākus komerciālus izaicinājumus.

Koncerna pastāvīgs mērķis ir uzlabot finanšu rādītājus, lai mūsu izejas punkts turpmākai biznesa attīstībai būtu pēc iespējas spēcīgāks. Tādējādi tālāka saimnieciskās darbības attīstība tiek īstenota, ņemot vērā vairākus mērķus. Mums ir jāreaģē uz mūsdienu lauksaimnieku vēlmēm un vajadzībām, vienlaikus nodrošinot līdzsvaru starp finansiālo ilgtspēju un nākotnes biznesa potenciālu.

"Komerciālie izaicinājumi 2021. gadā bija lielāki nekā parasti, un es domāju, ka tie tāpat būs arī 2022. gadā – tirgi būs ārkārtīgi nepastāvīgi, būs kravu pārvadājumu un enerģijas izmaksu inflācija, un tāpat būs pastāvīgi apdraudēta piegādes nodrošināšana. Šie faktori Danish Agro Group 2022. gada finanšu mērķos ir ņemti vērā. Tādējādi  koncerna peļņu pirms nodokļu nomaksas (EBT) mēs plānojam 67 miljonu eiro apmērā," saka Hening Hārs.

Visā koncernā 2022. gadā būs vairākas plašas, stratēģiski svarīgas un prioritāras jomas.

"Mūsu koncerna stratēģijai "Kopā esam stiprāki" ir pieci kopīgi motīvi, kas būs mūsu stratēģisko centienu pamatā 2022. gadā. Un šie motīvi ir: Attīstība un sadarbība; Digitalizācija; Augu izcelsmes produkti un proteīni; Darba devēja zīmolvedība un Ilgtspējība. Mēs uzskatām, ka centieni tajos palīdzēs radīt vēl lielāku vērtību lauksaimnieka saimniecībai," saka Henings Hārs.

Saskaņā ar koncerna izpilddirektora Heninga Hāra teikto, Danish Agro koncerna mērķis ir 2022. gadā sasniegt šādus galvenos finanšu mērķus:

Galvenie finanšu mērķi 2022.gadam:

Koncerna apgrozījums, miljardi EUR 5,6
EBT miljoni EUR 67
Bilance, miljoni EUR 2,5
Pašu kapitāls, miljoni EUR 800
Maksātspējas koeficients % 32

Lai iegūtu vairāk informāciju, lūdzu, sazinieties ar: 

Søren Møgelvang Nielsen
Group Communication Director, Danish Agro
Tel.: +45 2332 8274