Preses relīze

Jaunumi  CLAAS JAGUAR 900  pašgājējsmalcinātāju profesionālajā aprīkojumā

Publicēts 07.09.2021.

JAGUAR 900 modeļu sērijas pašgājējsmalcinātājiem tagad ir vairāki uzlabojumi, kas saistīti ar padeves elevatoru, graudu placinātāju un skābbarības piedevu dozēšanas sistēmu. Jaunas nianses ir arī ORBIS hederiem un PICK UP pacēlējam.

Vienmērīgu zaļās masas plūsmu un lielāku caurplūdi nodrošinās jaunie hedera piedziņas mehānismi
JAGUAR 900. modeļu sērijas pats svarīgākais jaunums ir hedera piedziņas opciju paplašināšana. Papildus pilnīgi mehāniskajai piedziņai un pastāvīgi mainīgajai piedziņai, kas ir gan ORBIS kukurūzas hederim, gan arī PICK UP pacēlējam, lauksaimnieki tagad kā izvēles opciju varēs pasūtīt arī dubulto hidraulisko piedziņu, kas ir īpaši noderīga, strādājot ar PICK UP.  Izmantojot šo opciju, padeves šneks tiek darbināts tāpat kā parasti – caur ātrdarbīgo sakabi un tā griešanās ātrumu var regulēt atkarībā no smalcināšanas garuma –, savukārt pacēlējam ir pilnīgi jauna hidrauliska piedziņa, kas ļauj to darbināt ar mainīgu ātrumu neatkarīgi no padeves šneka. Galvenais uzdevums, lai pacēlēja grābekļu griešanās ātrums mainītos, ir ļaut tiem automātiski pielāgoties braukšanas ātrumam. Tātad, jo lielāks ir priekšupgaitas ātrums, jo attiecīgi palielināsies arī sagrābšanas-pacelšanas ātrums. Būtiskās priekšrocības, kas saistītas ar šo funkciju, ir: efektīva grābšana pie jebkura braukšanas ātruma un ļoti zems nodilums; ja tiek mainīts braukšanas ātrums vai iestatītais smalcināšanas garums, tad atbilstoši dominējošajiem apstākļiem automātiski pielāgojas arī šneka un grābekļu rotācijas ātrums. Abus ātrumus, ja nepieciešams, ir iespējams manuāli, no kabīnes pielāgot mainīgajiem lopbarības novākšanas apstākļiem. Tas savukārt nozīmē, ka uz mainīgajiem ražas novākšanas apstākļiem ir iespējams reaģēt vai nu automātiski, vai arī manuāli, no kabīnes. Rezultātā tiek nodrošināta vēl precīzāka lopbarības novākšana un vienmērīgāka tās plūsma kopumā, it īpaši mainīgos apstākļos. Izmēģinājumi (Kalifornija) skābbarībai paredzēto pilnaugu novākšanā ar JAGUAR 900 uzrādīja, ka, salīdzinājumā ar tikai mehānisku pastāvīgi mainīgu piedziņu, nomaļos nogabalos tika sasniegta līdz pat 13,7% lielāka augu masas plūsma. Šīs milzīgās priekšrocības vienmēr ir acīmredzamas, kad tiek novākta lielas ražības lopbarība pie maza braukšanas ātrumu vai zemas ražības lopbarība pie ļoti liela braukšanas ātruma. 

Nodilumizturīgs BusaCLAD pārklājums MCC MAX placinātājiem
MULTI CROP CRACKER MAX ir pieejams jauns, tūlītējas iedarbības nodilumizturīgs pārklājums. BusaCLAD pārklājums var pagarināt kalpošanas laiku četrkārtīgi. Lauka testos MCC MAX CRACKER placinātāji ar BusaCLAD pārklājumu līdz šim ir varējuši apstrādāt vairāk nekā 3100 hektāru kukurūzas, un dažiem placinātājiem tagad tā būs jau ceturtā sezona. Izcila nodilumizturība ievērojami samazina ne tikai faktiskās nodiluma izmaksas, bet arī uzstādīšanas laiku. Gan lauksaimnieki, gan pakalpojumu sniedzēji var paļauties uz MCC MAX placinātāja 30  gredzenu segmentiem, lai graudaugu un augu atlieku apstrāde būtu uzticama vairāku sezonu garumā. MCC MAX dizains, kā allaž, tirgū ir unikāls. Tādējādi ir iespējams strādāt ļoti plašā smalcināšanas garuma diapazonā un apstrādā augu masu ne tikai izmantojot berzi un drupināšanu, bet arī griešanu un bīdes spēkus. Tāpēc ir iespējams strādāt ļoti plašā smalcināšanas garuma diapazonā un apstrādāt augu masu ne tikai izmantojot berzi un drupināšanu, bet arī griešanu un bīdes spēkus. Visi šie faktori kopā palielina apstrādes efektu arī pie lielām augu masas plūsmām, piemēram tādām, ko nodrošina JAGUAR 990 ar dzinēja jaudu līdz 925 ZS.
 

Jaunums: skābbarības piedevu aplikācija precīzai dozēšanai un ūdens iesmidzināšanai ar ātrumu līdz 800 l/h

Ja zālē sausnas ir daudz, lauksaimnieki arvien biežāk uzticas skābbarības piedevu dozēšanai. Lai vienkāršotu devas sagatavošanu ražotāja dotajai skābbarības piedevu sistēmai, CLAAS ir izstrādājis praktisku aplikāciju. Tā palīdz operatoram atrast piemēroto devu un pareizo iestatījumu, ņemot vērā kultūru, ražību un skābbarības piedevu ražotāja sniegto informāciju. Tādējādi var izvairīties gan no nepietiekamas, gan pārmērīgas vērtīgās skābbarības piedevas dozēšanas.
Lai aprēķinātu pareizo devu konkrētam darbam, programmā tiek ievadīti šādi galvenie dati:
Paredzamā raža no hektāra
Novācamā platība 
Darba platums
Paredzamais darba ātrums
Ieteicamā deva, ko norādījis skābbarības piedevu ražotājs
Skābbarības piedevu tvertnes izmērs
 
Kad dati ir ievadīti, operators, izmantojot CEBIS termināli, var veikt ieteiktos iestatījumus. Pirmais lēmums šajā procesā ir par to, vai skābbarības piedevu dozēt no ACTISILER 37 tvertnes, vai no lielās 375 l ūdens tvertnes. Operators var arī izlemt, vai dozēšana jāveic l/t vai l/h. Kamēr notiek sasmalcināšana, galvenos datus var koriģēt jebkurā brīdī, piemēram, gadījumā, ja mašīna strādā ātrāk vai lēnāk, nekā sākotnēji bija paredzēts. Šī aplikācija ir pieejama Android un Apple operētājsistēmām caur CLAAS connect.
 
Izmantojot otro dozēšanas sūkni (izvēles opcija), skābbarības piedevas iesmidzināšanu var dubultot, palielinot to līdz pat 800 l/h. Sistēmas vadība ir integrēta attiecīgajā CEBIS izvēlnē. Tas palīdzēs lielas ietilpības pašgājējsmalcinātājiem nepieciešamības gadījumā pielietot piedevu, kas pārsniedz 2 l/t.
 
Vēl viens jaunums JAGUAR 900 pašgājējsmalcinātājiem ir ūdens iesmidzināšanas sistēma,  kas izmantojama ļoti smagos ražas novākšanas apstākļos, piemēram, ja zālei ir ļoti augsts cukuru saturs vai tad, ja jānovāc lucerna. Šīs sistēma automātiski iesmidzina ūdeni padeves elevatorā, virzītājplāksnes zonā un izkraušanas tornī, tiklīdz tajos nenotiek masas plūsma, piemēram, pie apgriešanās laukmalā vai laikā, kad tiek mainīta lopbarības piekabe. Šis efektīvais paņēmiens palīdz augu masas plūsmas ceļā novērst materiāla uzkrāšanos, kā arī palīdz uzturēt tīru un precīzu sausnas sensoru vai NIR sensoru. Ūdens tvertnes tilpums ir 375 l; sistēma tiek darbināta ar CEBIS termināli.

PREMIUM LINE detaļas ORBIS hederiem
Visi ORBIS kukurūzas hederi bez izņēmuma tagad ir standarta komplektācijā aprīkoti ar nodilumizturīgām tērauda virzītājpamatnēm, kas līdz šim bija pieejamas tikai kā izvēles opcija. No rūpnīcas pasūtāmās PREMIUM LINE maināmās pamatnes ORBIS kukurūzas hederiem tagad ir uzlabotas – pamatnēm uz nodilumam pakļautajām daļām ir papildu pārklājums. Savukārt citas mašīnas daļas no nodiluma tiek aizsargātas ar jaunām, nomaināmās ātri dilstošām daļām.