Preses relīze

LEMKEN pēta un ievieš lauksaimniecībā oglekļa bagātināšanas tehnoloģiju

Publicēts 10.02.2022.

LEMKEN sadarbībā ar Leibnica Lauksaimniecības ainavu izpētes centru (ZALF, Vācija) ir izstrādājis Carbon Farming Plough – oglekļa bagātināšanas tehnoloģijas arkla – koncepciju. Šo ZALF pētniecības darbu par daļēji dziļas augsnes apstrādes ietekmi uz ražību un klimatu ir finansējusi Vācijas Federālā Pārtikas un lauksaimniecības ministrija. LEMKEN izmantos šo pētījumu, lai izstrādātu un sērijveidā ražotu gatavas iekārtas, ar kuru palīdzību aramzemi varēs bagātināt ar oglekli.

Šis arkls būs paredzēts melioratīvai augsnes apstrādei, tātad, lai likvidētu sablīvējumus un tādējādi uzlabotu augsni. Iekārtai būs korpusi, kas varēs zemi uzart pārmaiņus dažādos dziļumos tā, lai katrā otrajā vagā – līmenī, kas ir zemāks par augsnes apstrādes līmeni, – veidotos iedobes, kuras pēc tam aizpilda ar humusu bagāto augsnes virsslāni. ZALF veikto vēsturisko izmēģinājumu analīzes liecina, ka vairāk nekā puse no humusa, kas ticis ievadīts šādā veidā, paliek, un nodrošina, ka CO2 uzglabājas augsnē ilgstoši

Augsnes apakšējie slāņi, kur ir maz humusa un kas uzaršanas laikā tiek izcelti un sajaukti ar augsnes virsslāni, jau dažu gadu laikā izveido jaunu, ar humusu bagātu augsnes virsslāni, tādā veidā no kultūraugu atliekām tajā ievadot oglekli. Tātad, šādi apstrādātās augsnēs palielinās humusa saturs un uzlabojas augsnes auglība. Vienlaikus šī ilgtspējīgā augsnes uzlabošana radījusi jaunu biznesa modeli  – ar oglekli bagātinātu lauksaimniecību.

Sablīvētas augsnes pārsišana un vienlaikus šahtās ievadot ar humusu bagāto augsnes virskārtu, ļauj augu saknēm ieaugt dziļākās augsnes kārtās un piekļūt tur esošajam ūdenim un barības vielām. Šāda pieeja var palielināt ražu līdz pat pieciem procentiem pat jau pirmajā gadā. Šis efekts tika konstatēts jau pagājušā gadsimta sešdesmitajos un astoņdesmitajos gados, un to apstiprināja arī ZALF nesen veiktie lauka izmēģinājumi. Šo metodi ir iespējams pēc pieciem līdz desmit gadiem atkārtot pa diagonāli (45º leņķī) galvenajam darba virzienam. Papildus iepriekš minētajiem ieguvumiem šī jaunā, ar oglekli bagātināta lauksaimniecības tehnoloģija lauksaimniekiem paver arī jaunus ienākumu avotus CO2 sertifikātu tirdzniecības veidā. Tādā veidā var izvairīties no iespējamā CO2 emisijas nodokļa nākotnē un palielināt lauksaimniecības uzņēmumu konkurētspēju.

Oglekļa bagātināšanas tehnoloģija tiek testēta uz praksē jau pārbaudītiem LEMKEN arkliem. Kombinējot to ar iQblue savienojuma moduli, būs iespējams vākt un apkopot konkrētai vietai raksturīgus darba datus, kā arī precīzi dokumentēt izveidoto iedobju dziļumu un to izvietojumu. Šo jaunās tehnoloģijas arklu būs iespējams iegādāties sākot ar 2024. gada vasaru